THE MAIN MATERIAL I USE IN SCULPTURES is carved wood, and I combine it with with wood material directly from nature. In the past, I used strongly organic forms, but geometric forms have come to expand my expression in recent years.

As I work, I strive to experience playful freedom and joy. I want to create a basis and framework for intuitive, spontaneous, and relaxed work environment and process in which the individual works of art and ensembles can be created as freely as possible as the work progresses. The work can include pieces of existing sculptures and old pieces from the corners of the workshop. Some sculptures remain as they were when they were initially assembled, others are transformed, for example to meet the needs set by the exhibition space, into a variant of an old sculpture or into a completely new piece of work.

Exhibition ensembles are usually collages of content, in which old themes are combined in one way or another into new ones. The built-in themes, which are always visible in some way, are e.g. north, externality, play and chance. In addition, rhythm has always been an essential element in my work: in the individual works of art and especially in the construction of the exhibition ensembles. In order to take advantage of the exhibition space I set the rhythm of the ensembles according to the size and location of the works of art. In individual works the rhythm is set according to the shape, size and colour of the pieces. Texts, symbols, numbers, and letters, as well as the creation of many levels of meaning, also bring rhythm to the works of art and their contents.

Kari Södö (b. 1963, Borås, Sweden) lives and works in Oulu. He graduated as a visual artist from Kankaanpää Art School in 1997. Södö has had many solo exhibitions in Finland as well as joint exhibitions abroad, such as in Berlin, Cannes, Stockholm and St. Petersburg. You can find his works of art in significant collections, and he has produced several public works. Södö has been the chairman of the Oulu Artists’ Association from 2000 to 2002, and he is a member of the Finnish Association of Sculptors and the Finnish Graphic Artists. He has also been in the State Visual Arts Commission between 2017 and 2020. As a musician, Södö has become known e.g. as the bassist of the band Garbo. He also plays in several other bands and is a member of the Male Choir Shouters.


VEISTOKSISSA PÄÄASIALLINEN KÄYTTÄMÄNI MATERIAALI on puu, jota käytän veistettynä usein yhdistettynä puumateriaaliin suoraan luonnosta. Aiemmin vahvasti orgaanisen muotokielen rinnalle ovat viime vuosina tulleet geometriset muodot ilmaisua laajentamaan.

Työskennellessäni pyrin kokemaan leikinomaista vapautta ja riemua. Haluan luoda työskentelyyni lähtökohdat ja puitteet intuitiiviseen ja spontaaniin sekä rentoon työrupeamaan ja prosessiin, jossa teokset ja kokonaisuus rakentuvat mahdollisimman vapaasti työstämisen edetessä. Teokseen voi tulla kappaleita jo olemassa olevista veistoksista ja työhuoneen nurkkiin käyttöä odottamaan jääneitä vanhoja kappaleita. Jotkut veistokset jäävät sellaisiksi kun ne on ensimmäistä kertaa koottu, toiset muuntuvat uudelleen vaikkapa näyttelytilan puitteisiin variaatioksi vanhasta veistoksesta tai kokonaan uudeksi teokseksi.

Näyttelykokonaisuudet ovat yleensä sisällöllisiä kollaaseja, joissa vanhat teemat yhdistyvät tavalla tai toisella uusiin. Sisäänrakennettuja, aina jollain tavalla näkyviä teemoja ovat mm. pohjoisuus, ulkopuolisuus, leikki ja sattuma. Lisäksi rytmi on aina ollut tekemisissäni olennainen elementti: sekä teoksissa että varsinkin näyttelykokonaisuuksien rakentamisessa. Näyttelykokonaisuuksia tilan haltuun ottamiseksi rytmitän töiden koon ja sijainnin mukaan, yksittäisissä töissä kappaleiden muodon, koon ja värin mukaan. Tekstit, symbolit, numerot ja kirjaimet sekä monien merkitystasojen luominen tuovat myös rytmiä teoksiin ja niiden sisältöihin. 

Kari Södö (s.1963, Borås, Ruotsi) asuu ja työskentelee Oulussa ja on valmistunut vuonna 1997 kuvataiteilijaksi Kankaanpään taidekoulusta. Södöllä on ollut runsaasti yksityisnäyttelyitä kotimaassa sekä yhteisnäyttelyitä ulkomailla kuten Berliinissä, Cannesissa, Tukholmassa ja Pietarissa. Hänen teoksiaan on merkittävissä kokoelmissa ja hän on toteuttanut useita julkisia teoksia. Södö on toiminut Oulun taiteilijaseuran puheenjohtajana vuosina 2000–02 ja on Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Suomen Taidegraafikoiden jäsen. Lisäksi hän on toiminut valtion visuaalisten taiteiden toimikunnassa 2017–20. Muusikkona Södö on tullut tunnetuksi mm. Garbo-yhtyeen basistina. Garbon lisäksi hän soittaa useissa yhtyeissä ja on myös Mieskuoro Huutajien jäsen.